BRC SEQUENT SDI

SEQUENT SDI 2.0 – DIREKTNO UBRIZGAVANJE

Sequent Direkt Injection 2.0 je sistem napajanja TNG-a razvijen radi boljeg integrisanja motora poslednje generacije, koji se napajaju direktnim ubrizgavajem benzina. Sistem SDI 2.0 je nastao na osnovu vec postojecih sistema sekvencijalnog ubrizgavanja BRC-a nazvanih SEQUENT, koji imaju za cilj jednostavnost instalacije, kompaktnost komponenata i integraciju funkcija u okviru malog broja komponenata.

SDI 2.0 je gasno multipoint sekvencijalno ubrizgavanje..

.Elektronska centrala predstavlja poseban inovativni element sistema. Projektovana je po kanonima snage(otpornosti,čvrstoće) i podvrgnuta probama stresa i provere koje su zahtevali konstrktori automobila. Projektovana je na bazi buducih evolucija elektronike za automobile integrišuci unutar sebe funkcije presecanja i podržavanja brizgaljki benzina.

SDI 2.0 je sistem serijalnog,slojevitog tipa ubrizgavanja ili MASTER & SLAVE. Količina gasa koja se ubrizgava u svaku granu kolektora, izračunata je na osnovu vremena ubrizgavanja koju je aktivirala benzinska centrala, koji se transformišu u vreme ubrizgavanja gasa, vodeći takodje računa o njegovom pritisku i temperaturi.

SDI 2.0 je sistem koji obezbeđuje kontrolisanu količinu gasa zadržavajući i ne menjajući strategije kontrole benzinskog računara, obavljajući u realnom vremenu optmizaciju količine goriva za ostvarenje gasne kombinacije i pogledu zagadjenja i to ne zavisno od spoljašnjih uslova(temperature itd.) i od sastava goriva.

SDI 2.0 kontroliše sve faze funkcionisanja motora od minimuma pa sve do ekstremnih uslova i režima, zadržavajući u svakom od uslova strategiju originalnog uredjaja. Na taj način uvek se održava maksimalni nivo kompatibilnosti sa svakim tipom motorizacije i održava se suštinski ne promenjena dijagnostika kontrole motora koju je predvideo konstruktor. Sistem

SDI 2.0 se primenjuje na atmosferskim i turbo motorima sa direktnim ubrizgavanjem benzina do 8 cilindara.